Αδρανή Υλικά

   
 
  1. Άμμος Λατομείου
  2. Χαλίκι
  3. Σκύρα
  4. Ψηφίδα - Γαρμπίλι
  5. Ριζάκι
  6. Μαρμαρόσκονη
  7. Άμμος Θαλάσσης
  8. Άμμος Ποταμίσια
  9. Τσιμέντα
  10. Ασβελτόπολτος

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται στην οικοδομή ασυσκεύαστα ( χύμα ) και σε σάκκους ( Big - Bag ), xωρητικότητας 0,5m2 και 1m3 καθώς και σε σάκκους χωριτικότητας 30kg περίπου. ( Δείτε: εικόνα 1 )

 

 
 
 
   


 
ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright 2010 © ΑΦΟΙ Π. ΓΟΥΡΝΑ Ε.Π.Ε.