Χάρτινα Καλούπια

   
 

Τύποι μεμβρανών

  1. Ελαστομερείς μεμβράνες
  2. Στεγάνωση - θεμελίωση υπογείων
  3. Στεγάνωση κεραμοσκεπών
  4. Στεγάνωση βάσης και μη βάσης οροφής
  5. Στεγάνωση Roof Gardern
  6. Αντεστραμμένη μόνωση
  7. Επαναστεγάνωση στέγης
 
 
   


 
ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright 2010 © ΑΦΟΙ Π. ΓΟΥΡΝΑ Ε.Π.Ε.