Γεωφάσματα

   
 

Γεωφάσματα: Βάρος 130 - 800 gr/m2

 1. Εφαρμογές οδοποιίας
 2. Κατασκευή σκαμμάτων
 3. Γήπεδα
 4. Αποστραγγίσεις Θεμελίων
 5. Προστασία υγρομονωτικών μεμβρανών
 6. Προστασία αντιριζικής εφαρμογής
 7. Πλατείες, χώροι στάθμευσης
 8. Κήποι - Κήποι ταρατσών

 

 
 
   
 

Μεμβράνες

   
 

Τύποι μεμβρανών

 1. Ελαστομερείς μεμβράνες
 2. Στεγάνωση - θεμελίωση υπογείων
 3. Στεγάνωση κεραμοσκεπών
 4. Στεγάνωση βάσης και μη βάσης οροφής
 5. Στεγάνωση Roof Gardern
 6. Αντεστραμμένη μόνωση
 7. Επαναστεγάνωση στέγης
 
 
   


 
ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright 2010 © ΑΦΟΙ Π. ΓΟΥΡΝΑ Ε.Π.Ε.