Μπόϊλερ - Θερμοσίφωνες

   
 

Μπόϊλερ μονής - διπλής - τριπλής ενέργειας με σερμπαντίνα ή διπλών τοιχωμάτων GLASS ή αναοξείδωτων τοιχομώτων.

Χωρητικότητας από 80 - 300 lt

Θερμοσίφωνες τύπου GLASS χωρητικότητος από 8 - 80 lit

ELCO - PYRAMIS

   
 
             
 
   
             

 
ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright 2010 © ΑΦΟΙ Π. ΓΟΥΡΝΑ Ε.Π.Ε.