Παρελκόμενα Υλικών Επιχρισμάτων

   
 

1.) Υαλοπλέγματα

2.) Νευρομετάλ
Τρισδιάστατο πλέγμα από λαμαρίνα. 
Χρησιμοποιείται για καλύτερη προσκόληση του σοβά.
Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικότητα ελαφρύ - σταθερό - εύκαμπτο.

3.) Γωνιόκρανα
Χρησιμοποιείται για την προστασία των γωνιών από σοβά.

 

 
 


 
ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright 2010 © ΑΦΟΙ Π. ΓΟΥΡΝΑ Ε.Π.Ε.