Παραγωγική Διαδικασία - Σιδήρου

   
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Τα κατασκευαστικά σχέδια και οι απαιτήσεις του κανονισμού για την κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδερμα είναι οι βασικοί παράγοντες που ορίζουν την κοπή, την κάμψη για την διαμόρφωση του σιδήρου.

Η εταιρεία μας ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που αφορούν την οργάνωση στον εξοπλισμό και την τεχνική στελέχωση για την επεξεργασία και διαμόρφωση προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέρματος.

A) Κοπή

Η κοπή του σιδήρου πραγματοποιείται με τελευταίας τεχνολογίας  μηχανήματα. 
( Δείτε την: εικόνα 1 )

B) Αντισεισμικοί συνδετήρες νέας τεχνολογίας

Η παραγωγή των αντισεισμικών συνδετήρων πραγματοποιείται στις υπερσύχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.
Η πρώτη υλη που χρησιμοποιείται είναι χάλυβας σε μορφή ρολού τεχνικής κατηγορίας Β500C θερμής έλασης ελληνικής προέλευσης. Για την δημιουργία μονοκόμματου συνδετήρα μιας στρώσης από τις μηχανές παραγωγής γίνονται διαδοχικά οι εξής διεργασίες. ( Δείτε την: εικόνα 2 )

1) Ευθυγράμμιση

Η ευθυγράμμιση γίνεται με υπερσύχρονα μηχανήματα (με robot) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα ευθυγράμμισης πάντα μέσα στο όριο των κανονισμών με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η συνάφεια του υλικού με το σκυρόδερμα. 
( Δείτε την: εικόνα 3 )

2) Διαδοχικές κάμψεις

Επόμενο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι το μοντάρισμα ή το δέσιμο του συνδετήρα σε συγκεκριμένα σημεία με σκοπό την εξασφάλιση της σχηματικής του διάταξης για την καλύτερη επαφή του διαμήκους οπλισμού στις γωνίες. 
Στην συνέχεια οι ξεχωριστοί συνδετήρες συγκολλούνται πάνω σε βοηθητικές ράβδους και δημιουργείται κλωβός συνδετήρων. Οι συνδετήρες για να συγκολληθούν τοποθετούνται πάνω σε ειδικές διατάξεις (montage) σε συγκεκριμένες αποστάσεις για την ικανοποίηση της προβλεπόμενης πύκνωσης και αραίωσης. Τέλος ο κλωβός συνδετήρων ελέγχεται από ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας ώστε να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες διατάξεις του στατικού οπλισμού.
Η μεταφορά στο εργοτάξιο πραγματοποιείται με ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα. 
( Δείτε την: εικόνα 4 )

3) Κοπή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 1. Για υποστυλώματα 

  Με τους κοινούς μανδύες υποστυλωμάτων δεν μπορεί να γίνει πύκνωση. 
  Στις κρίσιμες περιοχές μέγιστης διάτμησης και έτσι δημιουργούνται ανεπαρκείς συνδετήρες σε μέγεθος διαμέτρου πυκνότητα και αντοχή. 
  Τα υποστυλώματα δεν επαρκούν ώστε  να αναλάβουν τις μεγάλες διατμητικές          
  δυνάμεις από το σεισμό στα άκρα των υποστυλωμάτων και αυτό οδηγεί σε διαγώνια εφελκυστική αστοχία του σκυροδέρματος. 
  Για να αποφθεχθεί ο λογισμός των κατακόρυφων οπλισμών λόγου θλίψης από την εναλλασσόμενη ένταση του σεισμού απαιτείται από τους σημερινούς κανονισμούς οι οπλισμοί αυτοί να συγκρατούνται από πυκνούς συνδετήρες κατάλληλης διαμέτρου και να διατάσσονται κατά μήκος της περιμέτρου της διατομής.


 2. Για κόμβους

  A) Η διάταξη των συνδετήρων των δοκών είναι αρκετά ουσιώδες για αυξημένες απαιτήσεις πλασματικότητας και απαιτείται πύκνωση στα άκρα των δοκών.
  B) Η ικανότητα απορρόφησης σημαντικού ποσού ενέργειας σε ένα πιθανό σεισμό εξαρτάται από την πρόβλεψη εγκάρσιου οπλισμού στις περιοχές των κόμβων. ( Δείτε την: εικόνα 5 )

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

Στο Ε.Α.Κ. προβλέπεται πλύση σε κρίσιμες περιοχές στα πάνω και κάτω άκρα διαμόρφωσης και όπλιση σαν περισφιγμένα υποστυλώματα και οπλισμός οριζόντιου κορμού. 
Οι αντισεισμικοί συνδετήρες παραγωγής μας ικανοποιούν περιπτώσεις τοιχωμάτων μεγάλου μήκους και πλάτους παρέχοντας την προβλεπόμενη περίσφιξη σε όλη την διάταξη του τοιχώματος. 
Το πλεονέκτημα είναι πως ακραία και κρυφά υποστυλώματα μαζί με το οριζόντιο κορμό συμπεριφέρονται ως ολόσωμο δομικό στοιχείο. 
Αγκύρωση στην αρχή και στο τέλος του κάθε συνδετήρα με γωνία 135°. 
Πλήρης εξασφάλιση της εφαρμογής της μελέτης στο έργο και απόλυτη προσαρμογή στις απαιτήσεις των κανονισμών. 
Δυνατότητα κατασκευής συνεχόμενου συνδετήρα οποιασδήποτε σχηματικής διάταξης.  

 1. Aποφυγή ρηγμάτωσης της ράβδου και εξασφάλιση της ακεραιότητας του σκυροδέρματος από τις αναπτυσσόμενες ισχυρές πιέσεις στην περιοχή της καμπύλωσης.
 2. Μέθοδος συγκόλλησης με τηκόμενο ηλεκτρόδιο και προστασία αερίου (GMAW)
  Αντικατάσταση των εγκάρσιων συνδέσμων (σιγμοειδής οπλισμός, γαντζάκια) από διαδρομή συνδετήρα συνεχόμενης στρώσης
 3. Μείωση εργατικού κόστους στο οικοδομικό έργο.

Δεν απαιτείται διαμόρφωση (δέσιμο) αφού ο κλωβός παραδίδεται έτοιμος και η κατασκευή προχωρά σε γρήγορους ρυθμούς. 
Υπάρχει δυνατότητα να ενσωματώνεται διαμήκης οπλισμός στον κλωβό αφού πρώτα υπολογιστούν οι αναμονές και οι υπερκαλύψεις των ράβδων (αναμονές).

Συμπερασματικά με τη χρησιμοποίηση των αντισεισμικών συνδετήρων νέας τεχνολογίας:

 1. Επιτυγχάνεται η αυστηρή τήρηση των κανονισμών (Κ.Τ.Χ) , (ΕΑΚ) και ΕΚΟΣ.
 2. Συνεισφέρει στην εξασφάλιση επαρκούς διατμητικής αντοχής στην περίσφιξη του σκυροδέρματος για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική πλαστικότητας στην αποτροπή λογισμού των διαμηκών ράβδων και στην βελτίωση της αγκύρωσης τους.
 3. Εξασφαλίζεται ορθότερη και ταχύτερη η κατασκευή ενός οικοδομικού/τεχνικού έργου. ( Δείτε την: εικόνα 6 )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


 
ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright 2010 © ΑΦΟΙ Π. ΓΟΥΡΝΑ Ε.Π.Ε.