Σκοτίες / Κορνίζες / Αποστάτες

   
 

Οι σκοτίες εφαρμόζονται κατά τη φάση των επιχρισμάτων και βοηθούν στην απόλυτη ευθυγράμμιση οριζοντίων ή κατακόρυφων γραμμών στο σοβά. 
( Βλέπε: εικόνα 1 )

Αποστάτες ( Βλέπε: εικόνα 2 )

Κορνίζες ( Βλέπε: εικόνα 3 )

 
 
 
 
   


 
ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright 2010 © ΑΦΟΙ Π. ΓΟΥΡΝΑ Ε.Π.Ε.