Τούβλα

   
 

Διαστάσεις:
6 Χ 9 Χ 19 cm
6 Χ 12 Χ 19 cm
9 Χ 12 Χ 19 cm

 
 
   
 

Τουβλέτες

   
 

Διαστάσεις:
15 Χ 18 Χ 32 cm
18 Χ 18 Χ 32 cm
18 Χ 25 Χ 32 cm

 
 
   
 

Συσκευασία σε παλέτες παραδοτέα στην οικοδομή με γερανοφόρα οχήματα έως και 6 ορόφους.

   


 
ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright 2010 © ΑΦΟΙ Π. ΓΟΥΡΝΑ Ε.Π.Ε.